top of page

Tjenester

Avirkning

AltiSkog AS har som mål å være en totalleverandør av tjenester knyttet til skogbruk og vegetasjonsrydding. Vi har moderne utstyr og kan utføre komplett vegetasjonsrydding, herunder hogst av tømmer, omsetning av virke, rydding av vegetasjon, flising av kvist/hogstavfall og kverning av stubber. Videre kan vi utføre planlegging og utarbeide planer for alle typer hogst- og ryddeoppdrag.

Avvirkning

Vi har en moderne maskinpark med nyeste teknologi. Vi utfører oppdrag for AT Skog, men påtar oss også direkte oppdrag mot grunneiere. Vi kan da utføre planlegging, salg av virke samt gjennomføring av hogst- og opprydning.

IMG_2578.JPG
Reading Map

Planlegging av prosjekt

Vi hjelper deg fra A-Å
Har du området, finner vi løsningen.

Med lang erfaring og med gode kartsystemer, holder vi kontroll på at alt går etter planen.
 

Vi utarbeider planer av alle slag og kan bistå med komplette løsninger. 

Planlegging

Skogsrydding

Vi rydder også skog manuelt, der en ikke kan komme til med maskiner.

Cutting Woods
Skogbruk
Numbering Trees

Planarbeid

Vi utfører alle typer planer og kartlegging rettet mot skog og skogbruk. Dette kan for eksempel være miljøregistrering, hogstplaner, miljøkartlegging, skjøtselsplaner og andre planer som er relevant for bransjen.

Merking av trær

Maskintransport

Vi utfører maskintransport både internt og eksternt. Vi bruker en Scania 650 med tilhørende VANG maskintralle.

Maskintransport Altiskog - Fredrik Nordland.JPG
Maskintransport
176895990_510588923294062_1100644144247413214_n.jpg

Vegetasjonsrydding

Vi utfører alle typer vegetasjonsrydding, eksempelvis:

  • Rydding av områder for bolig- eller industriformål

  • Rydding av veitrase ifm nybygging eller utbedring

  • Linjerydding

 

Vi kan utføre komplett rydding. Herunder hogst, omsetning av virke, rydding av vegetasjon, flising av kvist/hogstavfall og fjerning- og kverning av stubber. Videre kan vi med vår planavdeling utarbeide hogstplaner, gjennomføringsplaner og andre relevante planer, som igjen gjør at vi kan tilby komplette løsninger. 

Vegetasjonsrydding
bottom of page