top of page

Om oss

AltiSkog AS er en skogsentreprenør som tilbyr alle tjenester innenfor skogbruk- og skogrydding, samt maskintransport.

Hvem er vi?

Vi har base i Kristiansand, og påtar oss oppdrag i hele Norge. Våre satsningsområder er maskinell avvirkning, linjerydding og vegetasjonsrydding.

AltiSkog AS har som mål å være en totalleverandør av tjenester knyttet til skogbruk og vegetasjonsrydding. Vi har moderne utstyr og kan utføre komplett vegetasjonsrydding, herunder hogst av tømmer, omsetning av virke, rydding av vegetasjon, flising av kvist/hogstavfall, kverning av stubber samt utarbeidelse av planer og rapporter.
 

AltiSkog AS ble etablert høsten 2016, og er heleid av holdingsselskapet ABG AS.

Ring oss i dag - 948 05 537

AltiSkog_14.JPG
PSX_20210623_083847.jpg

Hva vi kan gjøre for deg

Vi har en moderne maskinpark med nyeste teknologi. Vi utfører oppdrag for AT Skog, men påtar oss også direkte oppdrag mot grunneiere. Vi kan da utføre planlegging, salg av virke samt gjennomføring av hogst- og opprydning.

Vi utfører alle typer vegetasjonsrydding, eksempelvis: Rydding av områder for bolig- eller industriformål. 

Rydding av veitrase ifm nybygging eller utbedring

Linjerydding Vi kan utføre komplett rydding. Herunder hogst, omsetning av virke, rydding av vegetasjon, flising av kvist/hogstavfall og fjerning- og kverning av stubber.

Vi utfører maskintransport både internt og eksternt. Vi bruker en Scania 650 med tilhørende VANG maskintralle.

Kart
bottom of page