top of page
JD1270GMoi.jpg

Miljø, kvalitet og sertifisering

AltiSkog AS skal bidra til en effektiv og velfungerende forsyningskjede av tømmer fra skog til industri. Et godt samspill mellom våre kunder, leverandører og ansatte skal øke verdiskapning og lønnsomhet for partene.

Sertifisering

AltiSkog er sertifisert i henhold til ISO 14001:2015. Denne sertifiseringen legger til grunn at skogbehandlingen skal følge Norsk PEFC Skogstandard. 

Sertifiseringen av AltiSkog er både en sertifisering av AltiSkogs organisasjon men også en gruppesertifisering av våre virkesleverandører.

Videre er vi sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 Kvalitetsstyringssystem. Dette er førende for vår virksomhet og aktivitet

Last ned revisjonsrapport 2023 her:

Last ned Miljørapport 2023 her:

Interface UKAS ISO 14001 Certified.jpg
Interface UKAS ISO 9001 Certified.jpg

Tilknytning til gruppesertifikat

Skogeiere som leverer tømmer gjennom AltiSkog er sertifisert gjennom AltiSkogs gruppesertifikat, som fremkommer av forpliktelsene i kombinert virkes- og sertifiseringsavtale.

pefc-logo-hd.png

Link til Norsk PEFC Skogstandard N 02 finnes her.

Holding Plant

Miljø-politikk

Bevaring av biologisk mangfold er en grunnleggende verdi som setter rammer for virksomheten vår. Vår skogbehandling skal finne et bærekraftig balansepunkt mellom økologiske, sosiale og økonomiske verdier.

Vi skal:

 • Jobbe aktivt for at all virsomhet knyttet til organisasjonen utføres i henhold til gjeldende HMS forskrifter og krav

 • Følge Norsk PEFC Skogstandard.

 • Følge lover og forskrifter som gjelder for skogbruksvirksomheten.

 • Stadig forbedre miljøkvaliteten på vår virksomhet gjennom løpende kontroll og oppfølging, og gjennom å bygge opp kunnskap i alle ledd i organisasjonen.

 • Hindre forurensning

 • Praktisere åpenhet for å opprettholde tillitt fra våre kunder, oppdragsgivere og allmennhet

 • Jobbe aktivt for å skape en forståelse om viktigheten rundt miljø i markedet
   

Vi forplikter oss til å gjøre vårt beste for å unngå å bruke, kjøpe eller selge trefiber fra følgende kilder:
 

 1. Trær fra skogdrift hvor tradisjonelle- og/eller menneskerettigheterkrenkes

 2. Trær fra skogdrift som truer eller ødelegger høye bevaringsverdier 

 3. Trær fra skogdrift som anvender genetisk modifiserte organismer (GMO) 

 4. Ulovelig avvirket trær eller skogprodukter

 5. Trær hugget ved konvertering av naturskog til plantasjer eller ikke-skogbruk

Kvalitets-politikk

AltiSkog AS skal bidra til en effektiv og velfungerende forsyningskjede av tømmer fra skog til industri. Et godt samspill mellom våre kunder, leverandører og ansatte skal øke verdiskapning og lønnsomhet for partene. Innenfor alle akiviteter som omfanges av ledelsessystemet for kvalitet skal kunder og samarbeidspartnere føle trygghet for at vi leverer den kvalitet vi lover.

Høy kvalitet på produkter og tjenester skal oppnås gjennom;
 

 • Fokus på kundens behov og forventning

 • Ryddige avtaleforhold

 • Klar og god kommunikasjon

 • Mange og forskjellige type ressurser

 • Bransjerettet totalentrepriser

 • Effektive rutiner og systemer

 • Rask håndtering og korrigering av feil
   

AltiSkog AS skal kontinuerlig være opptatt av kundetilfredshet og forbedringer av kvalitetssystemet. Dette skal vi følge opp gjennom måling av kundetilfredshet samt en løpende vurdering av systemer, prosesser og resultater som knytter seg til kvalitetsarbeid.
 

AltiSkog AS sin kvalitetspolitikk og kundefokus skal være forankret i organisasjonen ved at;
 

 • Alle ansatte og underleverandører føler ansvar for at kundens krav og forventning skal tilfredsstilles

 • Alle ansatte og underleverandører er involvert på en slik måte at det skapes forståelse og entusiasme for at kvalitetssystemet skal fungere optimalt

 • Alle ansatte tar ansvar for kvalitet på eget arbeid, og er opptatt av forbedringer

 • Ledelsen prioriterer kvalitetsarbeidet høyt og påser at kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene blir forstått og praktiseres i alle ledd i organisasjonen

 • Ledelsen etablerer mål for kvalitetsarbeidet og sørger for at det tilføres tilstrekkelig ressurser og kompetanse slik at målene nås

skog
bottom of page